De stiut

Producerea de puieți în pepenieră este una din formele de cultură cu importantă valoare și intensiv pronunțată, care pretinde muncă asiduă și mari investiție. De aceea pentru a evita neplăcerile, o deosebită importanță i se acordă alegerii locului pentru pepeniere. De altfel, cum se alege locul și terenul pentru pepeniere depinde în cea mai mare parte reușita culturilor, căci se poate produce un material de calitate joasă, slabă la cheltuieli exagerate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *